Kur iu kërkua ta dëshmojë me ndonjë dokumentet që do të mbështesnin pretendimet e tij, ai nuk ishte në gjendje t’ua tregojë.