Shtojcë (meqë u përmend inteligjenca): Sharon Stone u dallua për inteligjencën e saj që në fëmijëri. Në moshën 5-vjeçare, ajo mbaroi klasën e tyre. Ishte 15 vjeç kur u pranua me bursë në kolegj. Koeficienti i saj i inteligjencës (IQ) është 154.

Referuar klasifikimeve të përgjithshme, njerëzit me IQ mbi 140 konsiderohen gjeni.