PD denoncoi deputetin socialist Ervin Bushati për… / Gazment Bardhi letër SPAK: Pse nuk po hetohet?

13:28 08/11/20207min80
bardhi

Pas dy vjetësh që kur Partia Demokratike denoncoi deputetin socialist Ervin Bushati për fshehje dhe mos deklarim pasurie, sekretari i Përgjithshëm, Gazment Bardhi i drejtohet me një letër SPAK duke kërkuar shpjegime se pse po zvarriten hetimet.

“Mosveprimi nga ana e organit të prokurorisë me këtë çështje është një tjetër tregues që drejtësia shqiptare është e paaftë të sigurojë ndëshkueshmërinë e zyrtarëve të lartë, duke zvarritur hetimet për më shumë se 2 vjet.”- thuhet në letrën e dërguar Drejtuesit të SPAK-ut nga Sekretari i Përgjithshëm i PD, Gazment Bardhi.

Në bazë të ligjit, PD kërkon nga SPAK të ndërmarrë 3 veprime të shpejta:

 1. Informacion në lidhje me gjendjen e procedimit penal për Ervin Bushatin
 2. Datën e regjistrimit të çështjes nga SPAK dhe veprimet hetimore të kryera deri më sot
 3. Informacion mbi arsyet e zvarritjes së hetimit të kësaj çështje.

 

LETRA E PLOTË E SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM TË PD, GAZMENT BARDHI PËR DREJTUESIN E SPAK, ARBEN KRAJA

I nderuar z. Prokuror,

Më 2 Tetor 2018, Partia Demokratike e Shqipërisë, ka depozituar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë një kallëzim penal për veprat penale “Falsifikimi i vulave, i stampave ose i formularëve” dhe “Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim”, parashikuar nga nenet 190 dhe 257/a i Kodit Penal, ndaj shtetasit Ervin Bushati, me funksion “deputet i Kuvendit të Shqipërisë”.

Gjatë gjithë periudhës së deklarimit 2014-2018, deputeti Ervin Bushati, rezulton se nuk ka deklaruar 7 pasuri të paluajtshme në emër të tij, duke bërë deklarim të rremë të pasurisë, nëpërmjet mospasqyrtimit në Deklaratat e Pasurisë. Konkretisht, rezulton se ai nuk ka deklaruar pasuritë e paluajtshme si më poshtë:

 1. Një pasuri me sipërfaqe 938 m2 truall, në Tiranë, e regjistruar më 21.04.2017.
 2. Një pasuri me sipërfaqe 600 m2 truall, me sipërfaqe ndërtimi 327 m2, në Tiranë, e regjistruar më 21.04.2017.
 3. Një pasuri me sipërfaqe 938 m2 truall, në Tiranë, e regjistruar më 25.07.2014.
 4. Një pasuri me sipërfaqe 76 m2, ndërtesë, në Qerret, Kavajë, e regjistruar më 30.05.2016.
 5. Një pasuri me sipërfaqe 376 m2 truall, në Qerret, Kavajë, e regjistruar më 30.05.2016.
 6. Një pasuri me sipërfaqe 660 m2 truall, në Sarandë, e regjistruar më 17.07.2014.
 7. Një garazh me sipërfaqe 42 m2, në Sarandë.

Më datë 30.06.2020, pas një kërkese për informacion nga ana jonë, njoftohemi se Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, pasi ka regjistruar çështjen penale nr. 2524, datë 01.04.2019, ka shpallur moskompetencën dhe ia ka kaluar aktet Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, duke qenë se shtetasi Ervin Bushati, është deputet i Kuvendit të Shqipërisë dhe është subjekt hetimi nga SPAK.

Edhe pse kanë kaluar më shumë se 2 vite nga depozitimi i kallëzimit nga ana jonë, dhe rreth 6 muaj që çështja i është përcjell për hetim SPAK, ende organi i prokurorisë nuk ka përfunduar hetimet dhe nuk ka marrë të pandehur deputetin Ervin Bushati për kryerjen e veprave penale “Falsifikimi i vulave, i stampave ose i formularëve” dhe “Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim”, parashikuar nga nenet 190 dhe 257/a i Kodit Penal.

Mosveprimi nga ana e organit të prokurorisë me këtë çështje është një tjetër tregues që drejtësia shqiptare është e paaftë të sigurojë ndëshkueshmërinë e zyrtarëve të lartë, duke zvarritur hetimet për më shumë se 2 vjet.

Duke qenë se në cilësinë e kallëzuesit nuk kemi asnjë informacion në lidhje me gjendjen e këtij procedimi penal, dhe faktit se ka kaluar një kohë e gjatë nga fillimi i hetimeve, në mbështetje të nenit 110 të K.Pr.Penale, ku parashikohet se: “Palët dhe përfaqësuesit e tyre kanë të drejtë, në çdo gjendje dhe shkallë të procedimit, të paraqesin memorie dhe kërkesa me shkrim”,

KËRKOJMË:

 1. Informacion në lidhje me gjendjen e procedimit penal, lidhur me kallëzimin Nr. 13118 të vitit 2018 kundër shtetasit Ervin Bushati, të dërguar nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.
 2. Datën në të cilën kjo çështje është regjistruar pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe veprimet hetimore që janë kryer nga ai moment e deri më sot nga ana juaj.
 3. Informacion mbi arsyet e zvarritjes së hetimit të kësaj çështje, e cila nuk paraqet asnjë kompleksitet që dikton vonesën 2 vjeçare për të përfunduar hetimet nga ana e organit të prokurorisë.

Mbetemi në pritje të përgjigjes tuaj sipas ligjit.

KALLËZUESI:

GAZMENT BARDHI

Sekretar i Përgjithshëm

Partia Demokratike e Shqipërisë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *