Në mbledhje, siç informojnë nga pres shërbimi qeveritar, Kryeministri Zoran Zaev, ministrave do tua ndajë mandatet me misionin dhe detyrat e caktuara.

Pjesa hyrëse mund ta ndiqet dhe të merret nga kanali i Qeverisë në Jutjub, ose nga faqja në Facebook e Kryeministrit Zoran Zaev.

Me konkluzionet e mbledhjes do të informojnë me kumtesë pas përfundimit të saj.