Pejë 4 raste,

Vushtrri 3 raste,

Kamenicë 2 raste,

Obiliq 2 raste,

Shtime 2 raste, Viti 2 raste dhe,

Me nga një rast komunat: Ferizaj, Gjakovë, Malishevë dhe Mitrovicë.