Kanina shpallet pasuri kulturore

17:58 17/09/20201min155
Kanine_Castle

Këshilli i Ministrave të Shqipërisë shpalli për pasuri kulturore fshatin Kaninë.

Në mbështetje të ligjit “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, me propozimin e ministres së Kulturës, Këshilli i Ministrave vendosi deklarimin “Qendër historike” të fshatit Kaninë dhe përcaktimin e zonës mbrojtëse të saj, sipas koordinatave dhe hartës së zonifikimit. Po ashtu, u miratua plani për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e këtyre zonave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *