Gjilan 4 raste,

Pejë 4 raste,

Ferizaj 3 raste,

Istog 3 raste,

Deçan 2 raste

Me nga një rast komunat:

Drenas,

Malishevë,

Obiliq,

Podujevë,

Skenderaj

Suharekë.