8. Është kur ndalojmë së kërkuari miratimin e të tjerëve.

9. Është kur ndalojmë së krahasuari me të tjerët.

10. Është kur ju jemi në paqe me vetveten.

11. Pjekuria shpirtërore është kur jemi në gjendje të dallojmë midis “nevojës” dhe “dëshirës” dhe jemi të aftë të çlirohemi nga kjo dëshirë…

12. Pjekuria shpirtërore fitohet kur pushojmë së shtuari “lumturinë” gjërave materiale!