Pavarësisht kësaj, Capital T tregoi se kjo u bë për lojë dhe se nuk ka problem me asnjë këngëtar të skenës shqiptare.