∙ Njerëzit që kanë flokë dhe lëkurë të errët

∙ Të moshuarit

∙ Njerëz me mbipeshë

∙ Njerëzit që nuk hanë shumë peshk ose produkte qumështi

∙ Njerëz që përdorin gjithnjë krem mbrojtës

∙ Njerëz që shpesh dhe shumë qëndrojnë brenda